Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Pomoc, která nic nestojí AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
632
632
Rodinná asistence
420
420
Sociální poradna
410
410
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém krajiProjekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.
 

Název projektu:
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)
  
Registrační číslo projektu:     CZ.1.04/3.1.00/05.00015
  
Datum zahájení realizace projektu:    1. 10. 2008
  
Datum ukončení realizace projektu:  30. 9. 2012
  
Celkové náklady v Kč:                      323 031 949,00
Výše dotace ESF:                              274 577 156,65
Výše dotace ze státního rozpočtu:    48 454 792,35
Podíl Olomouckého kraje:                        0,00
  
Projekt  je  spolufinancován  v rámci  Operačního  programu  Lidské  zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 6. 10. 2008.
  
Předmětem  projektu  je  zajištění  poskytování  vybraných  sociálních  služeb z oblasti sociální prevence a  jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.  

Hlavním cílem projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně  vyloučeným  plně  se  zapojit  do  ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména pak umožnit těmto skupinám osob jejich návrat či vstup na trh práce, udržení se na trhu práce, případně jim umožnit přístup ke službám, které návrat či vstup na trh práce umožňují.  
 
Projekt  se  zaměřuje  na  následující  sociální  služby  ve  smyslu  zákona  č.  108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
  
-  podpora samostatného bydlení,
-  azylové domy pro muže a ženy,
-  azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi,
-  domy na půli cesty,
-  intervenční centra,
-  nízkoprahová denní centra,
-  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (věk 15 - 26 let),
-  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
-  sociálně terapeutické dílny,
-  terénní programy,
-  sociální rehabilitace,
-  raná péče.
  
Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v jednotlivých regionech budou vybráni na základě výběrového řízení vedeného firmou CPS Consulting, s. r. o.Jedním z vybraných poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se stala i naše společnost. Tuto službu bude poskytovat na Šternbersku se zaměřením na oblast Moravského Berouna.

Základní vymezení služby:
Aktivity budou vycházet z Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (zejména pak na spolupráci všech subjektů participujících na práci s ohroženými rodinami). Služba zprostředkuje rodinám s dětmi kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých. Služba zajistí pomoc a podporu rodin s dětmi v tíživých životních situacích, vzdělávání a získání schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život ve společnosti.
Zaměřena bude na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podporou v oblasti využívání volného času, zvyšování motivace ke vzdělávání, osobnostnímu růstu dětí i jejich rodičů a prevenci sociálně patologických jevů.

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Místo poskytování:
Území obce s rozšířenou působností Šternberk.

Minimální počet nových uživatelů služby (včetně dětí):
50 (za období realizace)

Minimální množství poskytnutých služeb:
1 100 intervencí za období realizace (intervence je činnost ve prospěch rodiny přesahující 30 minut)

Maximální cena:                                 2 580 000 Kč
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011                       1 600 000 Kč
1. 1. 2012 - 31.  7.  2012                         980 000 KčNávštěvnost

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál