Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Pomoc, která nic nestojí AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
632
632
Rodinná asistence
420
420
Sociální poradna
410
410

„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Základní vymezení Sociálních služeb

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány terénní a ambulantní formou.

Služby jsou poskytované rodině s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby.
  2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých.
  3. Sociálně terapeutické činnosti.
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Popis projektu

Zajištění dostupnosti předmětné Sociální služby v Olomouckém kraji, tak aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené ne sociálním vyloučením ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby. Tyto služby pomáhají předcházet nebo zmírnit důsledky vyloučení cílové skupiny ze společnosti. Služba je zacílena na sociálně vyloučené lokality a je poskytována v úzké součinnosti s ostatními subjekty působícími u rodin ohrožených sociálním vyloučením v Olomouckém kraji.

Cílová skupina

  • rodiny s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situaci;
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Cíle projektu

Služby budou zaměřeny na stabilizaci sociální situace rodin s nezletilými dětmi, ve formě pomoci při uspokojování základních životních potřeb, podpory obnovování přirozených vztahů ke své rodině, motivaci k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Dalšími aktivitami budou programy zaměřené na rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností, pracovních návyků a využití volného času.

Místo poskytování

Území obce Moravský Beroun.

Termín trvání projektu

1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Návštěvnost

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál