Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
824
824
Rodinná asistence
710
710
Sociální poradna
465
465
Společně proti dluhůmProjekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Název projektu:                                     SPOLEČNĚ PROTI DLUHŮM
  
Registrační číslo projektu:                   CZ.1.04/3.1.02/86.00194
  
Datum zahájení realizace projektu:     1.3.2013
  
Datum ukončení realizace projektu:   28.2.2015
  
Celkové náklady v Kč:                           1 779.935,36 Kč

Popis projektu :                        
  
Projekt reagoval na narůstající komerční zneužívání především nebankovních finančních institucí způsobující zadlužování populace, konkrétně klientů sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS) a sociálního poradenství (dále SP) společnosti Help-in, o.p.s., která působí na území okresu Bruntál.

Cílem projektu bylo prostřednictvím rozšíření nabídky fakultativních činností obou uvedených služeb zvýšit finanční gramotnost a zlepšit ekonomickou situaci vybraných rodin a klientů SP. Hlavního cíle se dosáhlo realizací následujících aktivit:
-  vytvořením programu odborného finančního poradenství
-  proškolením klientů SAS ze standardů finanční gramotnosti
-  zlepšením či stabilizací ekonomické situace klientů SAS
-  posílením schopnosti klientů SAS odolat reklamě
-  výkonem odborného finančního poradenství ve třech městech okresu.


Cílová skupina:

-  klienti sociálního poradenství HELP-IN o.p.s. a
-  klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi HELP-IN o.p.s., kteří jsou    komerčně zneužívaní a jsou předluženi nebo ohrožení předlužením

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit prostřednictvím rozšíření fakultativní nabídky služeb sociálního poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finanční gramotnost klientů těchto služeb. Hlavního cíle jsme dosáhli prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou:

1. program odborného finančního poradenství
• aktivity:
-  výběr a proškolení odborného finančního poradce
-  vytvoření metodiky a vzdělávacích materiálů
-  vytvoření a distribuce letáků pro klienty poradny se zaměřením na :
1) Hospodaření domácnosti+finanční plánování
2) Ceny a peníze
3) Finanční trh a finanční produkty
4) Předlužení a možnosti jeho řešení
-  vytvoření a tisk manuálu "standardů finanční gramotnosti" byl vydán v nákladu 100 ks.
-  vybavení pracovišť poradce v Bruntále, Vrbně pod Pradědem a Městě Albrechticíc

2. proškolit klienty SAS ze standardů finanční gramotnosti
• aktivity:
Aktivity představovali přímou skupinovou i individuální práci s klienty SAS, přičemž po výběru klientů Byl realizován :
1. seminář - seznámení se s problematikou , výklad pojmů a vztahů ,
2. individuální studium manuálu včetně individuálních konzultací
3. workshop - praktický nácvik řešení situací na základě absolvování činností uvedených v bodě 1 a 2
Pro realizaci bodu 1 a 3 byl pronajatý prostory, dále vyhotoveny výtisky manuálu pro každého účastníka.
Účastníci obdrželi cestovní náhrady a bylo jim zajištěno hlídání dětí po dobu semináře, resp. obdrželi příspěvek na zajištění hlídání dětí.

3. zlepšit či stabilizovat ekonomickou situaci vybraných klientů SAS
• aktivity:
Aktivita představovala rozšíření stávající smlouvy s klienty o fakultativní činnost – „pomoc při řešení ekonomické situace rodiny“, přičemž tato individuální práce zahrnovala sestavení individuálního plánu ekonomické stability a jeho realizace, včetně hodnocení a plnění. Vzhledem k tomu, že dluhy jsme zaznamenali u většiny klientských rodin, byl součástí také plán oddlužení a u nezaměstnaných navrženy aktivity na podporu návratu na trh práce, resp. obnovu pracovních návyků či nastavení režimu dne, jehož součástí je nějaký výkon. Uvedená aktivita byla zajišťována odborným finančním poradcem ve spolupráci s klíčovým pracovníkem rodiny a ve složitých případech konzultován s právníkem.
V sídle služby byl pořízen jeden počítač pro klienty, kteří zde vyhledávali pracovní nabídky, zadat poptávku, nebo sestavovali pracovní životopis, přihlášku do výběrového řízení, nebo uvedené nacvičovali.

4. posílení schopnosti potřebným klientů SAS odolat reklamě
    a komerčním nabídkám

• aktivity:
Aktivita byla volena s ohledem na skutečnost, že významná skupina našich klientů (pokud nejsou zrovna odpojeni od elektřiny), tráví značnou část dne u televize, kde běží neustále reklamy, jak snadné je dnes získat peníze na cokoliv s tím, že splácet budeme někdy v budoucnu. Podprahový vliv takové reklamy působí především na osoby se sníženým intelektem a když k tomu přičteme frekvenci toho, kolikrát to slyší, je zřejmé, že snadno podlehnou.
Aktivita zahrnovala diagnostiku závislosti na sledování televize, mini psychologický výcvik, realizovaný vzhledem k cílové skupině především zážitkovou formou. Skupina byla určena pro max. 8-10 osob. Současně s klienty probíhala individuální sociální práce, zaměřená na změnu trávení volného času a snížení podílu času tráveného u televize, kterou zajišťovali klíčoví pracovníci. Pro realizaci aktivity bude nutné zajistit prostory a služby psychologa. Individuální sociální práci budou zajišťovat klíčoví sociální pracovníci po dobu 18 měsíců trvání projektu.

5. zajistit dostupné odborné finanční poradenství klientům
• aktivity:
Aktivita představovala místní i obsahové rozšíření nabídky poradny o specializované finanční poradenství. Místní znamená, že tato fakultativní činnost byla kromě Bruntálu realizována 1x za 14 dní ve Vrbně pod Pradědem a 1x za 14 dní ve Městě Albrechticích. Zvýšila se tím dostupnost pro občany ze spádového území obou měst, pro něž je ve finanční tísni drahé dojíždět do Bruntálu. Poradce využil prostor a vybavení realizovaných v rámci aktivity č.1. Samotný výkon činnosti byl v rámci projektu 18 měsíců. Obsahově zajistil odborné finanční poradenství napomáhal při řešení problémů v oblasti dluhového poradenství, exekučního řízení, procesu vyhlášení osobního bankrotu, v souvislosti s řešením následků komerčního zneužívání nebankovními institucemi apod. Také zde kromě činnosti odborného poradce byla možná konzultace s právníkem.

Místo realizace:
1. v rámci služby SP - pracoviště poradny
Bruntál
Město Albrechtice
Vrbno pod Pradědem

2. v rámci služby SAS
- kontaktní pracoviště v sídle a terénní práce v domácnostech klientů - (územní obvod, pro který MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy)

Počet podpořených uživatelů služby:
Bylo podpořeno celkem 161 osob (41 mužů a 120 žen) , což byl více než dvojnásobek plánovaného počtu klientů. Takovou poptávku jsme při přípravě projektu neočekávali a je zřejmé, že zadlužování populace se stává docela vážným problémem.

Poptávka po udržitelnosti dluhového poradenství i individuální práci v rámci SAS byla zakotvena v místech realizace projektu v komunitních plánech sociálních služeb, přičemž jsme na udržení v r. 2015 obdrželi příspěvek MPSV i zainteresovaných obcí. Projekt naplnil svůj účel bezvýhradně. Podařilo se realizovat veškeré plánované aktivity v rámci stanoveného časového harmonogramu, stejně jako naplnit a výrazně překonat plánované indikátory.

Návštěvnost

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál