Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
899
899
Sociální poradna
498
498
Operační program zaměstnanost

„Rodinná asistence v Bruntále“

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu „Rodinná asistence v Bruntále“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005356 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.

Hlavní aktivity projektu:

  • výběr + získání pracovníka, vybavení pracoviště
  • výběr rodin, uzavření smluv
  • výkon služby - 18 rodin

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina:

  • rodiny s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace,
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS) v Bruntále stabilizovat situaci, posílit kompetence a vnitřní zdroje a minimalizovat ohrožení sociálním vyloučením cca 18 rodin z důvodů špatné ekonomické situace až chudoby, trvale konfliktního rodinného života s projevy násilí, dlouhodobé nezaměstnanosti, ztráty bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení případně závislostí některého člena rodiny na návykových látkách či hracích automatech.

Místo poskytování:

Město Bruntál.

Termín trvání projektu:

1. 2. 2017 – 31. 1. 2020

Informace o plnění v roce 2017:

Počet rodin v evidenci: 23

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin: 12 rodin

Spolupráce ukončena pro naplnění cíle: 8 rodin

Informace o plnění v roce 2018

(3. období realizace únor - červenec 2018)

Počet nových rodin: 9

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za toto období: 6 rodin

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za celou dobu trvání projektu: 18 rodin

Informace o plnění v roce 2018

(4. období realizace červenec - prosinec 2018)

Počet nových rodin: 8

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za toto období: 6 rodin

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za celou dobu trvání projektu: 24 rodin

Spolupráce ukončena pro naplnění cíle: 2 rodiny

Spolupráce ukončena pro odstěhování: 4 rodiny

Informace o plnění v roce 2019

(5. období realizace únor – červenec 2019)

Počet nových rodin: 12

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za toto období: 4 rodiny

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za celou dobu trvání projektu: 28 rodin

Spolupráce ukončena pro naplnění cíle: 2 rodiny

Spolupráce ukončena pro odstěhování: 6 rodin

Informace o plnění v roce 2019-2020

(6. období realizace srpen 2019 – leden 2020)

Počet nových rodin: 0

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za toto období: 8 rodin

Podpora ve větším rozsahu než 40 hodin za celou dobu trvání projektu: 36 rodin

Spolupráce ukončena pro naplnění cíle: 2 rodiny

Spolupráce ukončena pro odstěhování: 4 rodiny

Spolupráce ukončena z důvodu formální spolupráce: 1 rodina


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál