Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
924
924
Sociální poradna
514
514
Aktuality

Příklad dobré praxe Help-inu
 (137708B)
      Bruntálský Help-in, o.p.s. provozuje v rámci projektu "Rodinná asistence v Bruntále" sociálně-aktivizační službu pro bruntálské rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením.

Aktuálně spolupracujeme s 20 rodinami se 70 dětmi a v poptávce po službě evidujeme nárůst, vždyť za minulé monitorovací období vzrostl počet klientských rodin z 13 na 21.
Ve své práci s klienty rodinné asistentky usilují o stabilizaci nepříznivé situace v rodinách, posílení kompetencí a vnitřních zdrojů klientů a minimalizaci ohrožení sociálním vyloučením.

Tento cíl se daří naplňovat i u klientky, která pečuje jak o své děti, tak o děti, které jí byly svěřeny do pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že děti jsou již ve věku, kdy nevyžadují celodenní péči, měla klientka zájem o pomoc se zajištěním zaměstnání. Její motivací byla jednak touha realizovat se a zároveň potřeba zlepšit finanční situaci v rodině. Rodinná asistentka tedy začala hledat vhodné zaměstnání pro klientku a ta následně absolvovala několik výběrových řízení. Bohužel nebyla vybrána při žádném z nich a rodinná asistentka proto navrhla klientce možnost stáže ve společnosti Help-in, o.p.s. Tato stáž je zaměřena na práci v pečovatelské službě a může být pro klienty cennou pracovní zkušeností. Klientka nabídku přijala a stáž úspěšně absolvovala. Od pracovníků pečovatelské služby i klientů, se kterými přišla do styku, se setkala s pozitivním přijetím a a odvedená práce byla rozhodně přínosem; nejednalo se tedy jen o stáž pro stáž. Klientku práce naplňovala do té míry, že jí ukázala cestu, kterou by se do budoucna chtěla ubírat. Tato zkušenost ji motivovala k tomu, aby se dále realizovala v tomto oboru.Po návratu partnera z výkonu trestu se klientka rozhodla, že přesun do většího města by jí poskytl vyšší šanci najít si zaměstnání v sociální oblasti. Požádala tedy RA o pomoc s hledáním vhodného bydlení a zaměstnání jak pro sebe, tak pro partnera. Rodinné asistentce se podařilo zajistit klientům pronájem bytu v Ostravě a poté se s klientkou zaměřily na hledání zaměstnání v sociální sféře. Bohužel v tomto oboru a dané lokalitě se jim nepodařilo najít žádná volná místa, a tak RA motivovala klientku k přijetí zaměstnání i v jiném oboru. Klientka s tímto souhlasila, čímž se hledání práce usnadnilo a výběr padl na pracovní místo v montážní firmě.
Po zajištění těchto základních jistot, tedy práce a ubytování, se klientka odstěhovala, nyní má příjemné bydlení, v práci se jí daří a i nadále sleduje pracovní nabídky na místa v sociálním oboru. S klientkou byla tudíž ukončena spolupráce na základě toho, že byl naplněn cíl služby.


Projekt „Rodinná asistence v Bruntále“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005356, je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.Operační program Zaměstnanost

zpět

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál