Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
924
924
Sociální poradna
514
514
Projekt Dluhová poradna


Dluhová poradna

Poskytování sociální služby dluhového poradenství v Bruntále je hrazeno v rámci projektu „Dluhová poradna“ reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010630z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím služby dluhového poradenství stabilizovat finanční poměry příp. zlepšit ekonomickou situaci cca 90 osob z území MAS Hrubý Jeseník. Uvedeného stavu se přitom může dosáhnout schváleným oddlužením krajským soudem, zpracováním domácího rozpočtu, sjednáním splátkových kalendářů a také zvýšením jejich finanční gramotnosti. U dlužníků za bydlení je cílem minimalizovat především ohrožení ztrátou bydlení. Jedná se o fakultativní činnost sociální poradny.

Jaký problém projekt řeší

Projekt řeší problém vysoké zadluženosti občanů žijících v území MAS Hrubý Jeseník. Občané z obcí příslušných k MAS HJ v r. 2017 podle mapy exekucí dlužili pouze na jistině cca 1.142 miliónů korun, což je velmi neuspokojivá situace, protože když připočteme veškeré poplatky, odměny exekutorům, úroky z prodlení, můžeme odhadovat částky daleko vyšší. Ve čtyřech největších sídlech předmětného území evidují města a obec přes 20 miliónů korun dluhy na nájemném a na službách, což jsou občané ohroženi ztrátou bydlení. Reálně jich bude ovšem zase daleko více, jelikož údaje soukromých vlastníků bytů či bytových domů nejsou k dispozici.

Hlavní aktivity projektu

 1. Stabilizaci finančních poměrů formou schváleného oddlužení příslušným krajským soudem – u 45 osob
 2. Zlepšení ekonomické situace konsolidací půjček, sjednáním splátkových kalendářů, odpuštěním penále či soudním zrušením rozhodčí doložky nebo zpracováním plánů ekonomické stabilizace u 30 osob
 3. Udržení bydlení u dlužníků na nájemném a energiích, resp. odpadu – stanovením pořadí splátek dluhů a případným dohledem nad splátkami (u klientů SAS) - u 15 osob
 4. Zvýšení úrovně finanční gramotnosti - 80 osob (dotisk a distribuce Standardů finanční gramotnosti a Hospodaření domácnosti na přednáškách spojených s putovní výstavou fotografií po vybraných obcích území MAS HJ – předpokládáme 5 měst či obcí)
 5. Součet všech čtyř kategorií přesahuje 90 klientů uvedených v celkovém počtu podpořených osob z důvodu, že někteří klienti mohou být podpořeni více než jedním způsobem.

Cílová skupina

 • Osoby předlužené
 • Osoby s exekucí
 • Osoby ve finanční tísni či krizové ekonomické situaci
 • Osoby se sníženou schopností odolat reklamnímu nátlaku
 • Osoby se sníženou schopností spravovat domácí rozpočet
 • Osoby komerčně zneužívané

Místo poskytování: území MAS Hrubý Jeseník

Termín trvání projektu: 1.1.2020 – 30.6.2022


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál