Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
926
926
Sociální poradna
515
515
Dluhová poradna


Bezplatné poradenství pro prevenci a řešení finanční tísně, zadlužení, komerčního zneužívání a jejich následků.

Odborné finanční poradenství je poskytováno jako fakultativní činnost v rámci Sociální poradny.

Cíl služby:

Cílem odborného finančního poradenství je získat, posílit, případně obnovit schopnost klientů spravovat své finance a zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou ekonomickou situaci či krizový stav, ve kterém se nacházejí. Dluhové a finanční poradenství je BEZPLATNÉ!!!

Zásady pro poskytování odborného poradenství:

 • diskrétnost během jednání
 • nestrannost
 • nezávislost
 • respektování

Komu je poradenství určeno (Cílová skupina):

 • Osobám předluženým
 • Osobám s exekucí
 • Osobám ve finanční tísni či krizové ekonomické situaci
 • Osobám se sníženou schopností odolat reklamnímu nátlaku
 • Osobám se sníženou schopností spravovat domácí rozpočet
 • Osobám komerčně zneužívaným

Kontakty:

Bruntál, U Rybníka 4

Kontaktní osoba:

Bc. Miloslava Sokolová

Provozní doba dluhové poradny:

pondělí 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h (pouze na objednání)
úterý 9:00 - 12:00 h (pouze na objednání)  
středa 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h (pouze na objednání)  
čtvrtek 9:00 - 12:00 h (pouze na objednání)  
pátek zavřeno    

Nabídka činností

 1. Poradenství v těchto oblastech práva, finančního trhu a spotřeby:
  • Exekuce, exekuční řízení
  • Vymáhání pohledávek
  • Insolvenční řízení (osobní bankrot)
  • Produkty bankovních i nebankovních institucí
  • Hospodaření domácnosti – finanční plánování
 2. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:
  • Vyhledávání a poskytování informací, kontaktů
  • Sepisování žádostí, soudních návrhů či žalob, odvolání, odporů, splátkových kalendářů, atd.
  • Korespondence či komunikace se soudy, exekutory, věřiteli, úřady a jinými institucemi.
 3. Zprostředkování navazujících služeb

Jednání se zájemcem o službu:

Návštěvník poradny obdrží úvodem informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn, že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam, přičemž má právo volby, zda chce být veden anonymně, v opačném případě je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů. V případě telefonického kontaktu jsou informace zpracovávány jako u klientů, kteří si přejí zůstat anonymní. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti.

Průběh služby

pomoc při definování problému či situace, ve které se klient nachází naformulování stavu, kterého chce klient dosáhnout poskytnutí rady, informace, návodu řešení jak dosáhnout očekávaného stavu aktivní pomoc při realizaci řešení (v případě, že ji klient potřebuje)

Kapacita

Okamžitá maximální kapacita jsou 2 uživatelé.

Způsob podávání a vyřizování stížností

 • Každý klient Sociální poradny má právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob či průběh poskytování sociální služby.
 • Stížnost může být podána ústně, písemně nebo elektronickou formou. Veřejně či anonymně.
 • Každý klient má právo na podání stížnosti. Z podání stížnosti nehrozí žádná sankce.
 • Postup pro podávání a vyřizování stížností je upraven ve Směrnici pro přijímání a vyřizování stížností a každý klient má právo do ní nahlédnout v sídle společnosti, kde si rovněž může vyzvednout formulář pro záznam stížnosti.

Stěžovat si je možné u:

Ředitel společnosti:

Barbora Gavendová Tel.: 733 535 580, e-mail: helpinops@atlas.cz

Správní rada:

Předseda – Ing. Hana Rousová Ing. Petr Valer Milena Hančilová

Dozorčí rada:

předseda - Ing. Jiří ČECH Ing. Jana SUMKOVÁ Ing. Irena KONEČNÁ

Veškeré písemné stížnosti pro členy správní nebo dozorčí rady společnosti může klient zasílat na adresu společnosti:

Help-in, o. p. s.,
U Rybníka 4,
792 01 Bruntál.

Klient si také může stěžovat na kvalitu poskytované služby na Moravskoslezském kraji, odbor sociálních věcí, jakožto registrujícímu orgánu.

Adresa pro zaslání stížnosti je: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

V případě, že ani poté nebude klient s vyřízením své stížnosti spokojen, může se obrátit na:

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39
602 00 Brno
Tel.: 542 542 111; e-mail: kancelar@ochrance.cz

Formulář pro záznam stížnosti

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál