Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
922
922
Sociální poradna
513
513
O nás


NAŠE POSLÁNÍ

Prostřednictvím terenních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb podporovat život občana v jeho přirozeném prostředí na území okresu Bruntál.

Naše společnost byla založena 2. 3. 2002 za účelem provozování obecně prospěšných služeb se sociálním zaměřením, které podporují běžný život občana ve společnosti a vyrovnávání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení.

Snažíme se být otevřenou společností, která rozšiřuje a doplňuje nabídku sociálních služeb v okrese Bruntál, případně podporuje vznik zdravého konkurenčního prostředí, které uspokojí požadavek na zajištění práva občanovy volby.

Individuálně nezbytný rozsah poskytovaných služeb sjednaný s klientem je základním předpokladem pro dosažení společných cílů i odpovídající úrovně námi poskytovaných služeb.

Více informací o nás najdete v naší zakládací smlouvě a statutu.

Aktuálně poskytované služby naleznete v přiložené kopii registrace.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Základní principy poskytovaných služeb jsou:

  • respektování postavení uživatele (příjemce služby) ve vztahu ke společnosti (poskytovateli služby), dovolující naplňovat jeho práva a chránit jeho důstojnost – uživatel nesmí být ve znevýhodněné, podřízené pozici , ale vzájemný vztah je založen na partnerství
  • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení ,
  • zabezpečení individuálního rozsahu služeb a jeho flexibility - při definování zakázky se vychází z individuálních potřeb a přání uživatele a tomu je přizpůsoben druh a rozsah poskytovaných služeb, který je možné operativně měnit
  • zohledňování širších souvislostí - vnímat uživatele jako osobnost s přirozenou vztahovou sítí, spolupracovat v rámci ní a zohledňovat celkovou situaci při poskytování našich služeb.

Kde nás najdete:

HELP - IN, o.p.s.
U Rybníka 4
792 01 Bruntál

Všeobecné informace získáte a kontaktovat nás můžete i prostřednictvím naší mailové adresy: helpinops@atlas.cz

Námi poskytované služby:


Cílové skupiny, kterými se zabýváme:
  • senioři
  • chronicky nemocné osoby
  • osoby se sníženou schopností hájit svá práva a zájmy
  • zdravotně postižení lidé

MAPA PŮSOBNOSTI
  • Organizačně právní forma společnosti: obecně prospěšná společnost
  • IČO: 25900757 (Oddíl O, vložka 137, Krajský soud v Ostravě)

Složení společnosti:
zakladatelé: Ing. Miroslav GERYK a Petr HOVADÍK

Složení správní rady:
předseda:Ing.Hana ROUSOVÁ
členové:Ing. Petr VALER
Barbora GAVENDOVÁ

Dozorčí rada a její složení:
předseda:Ing. Jiří ČECH
členové:Ing. Jana SUMKOVÁ
Ing. Irena KONEČNÁ

Statutární orgán - ředitel: Barbora GAVENDOVÁ

Našimi partnery jsou jak soukromé osoby, tak různé organizace či podnikatelé. Informace o našich sponzorech a dárcích se dozvíte na samostatném odkazu.


Výroční zprávu si můžete stáhnout k podrobnému prostudování:

Zpráva za rok 2022
Zpráva za rok 2021
Zpráva za rok 2020
Zpráva za rok 2019
Zpráva za rok 2018
Zpráva za rok 2017
Zpráva za rok 2016
Zpráva za rok 2015
Zpráva za rok 2014
Zpráva za rok 2013
Zpráva za rok 2012
Zpráva za rok 2011    Annual Report 2010
Zpráva za rok 2010    Annual Report 2009
Zpráva za rok 2009
Zpráva za rok 2008
Zpráva za rok 2007
Zpráva za rok 2006
Zpráva za rok 2005
Zpráva za rok 2004

Jsme členy občanského sdružení SKOK (Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociálně zdravotní oblasti) a Místní akční skupiny Hrubý Jeseník.


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál