Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
926
926
Sociální poradna
515
515
Aktuality

Příběh z praxe rodinné asistence
      
Operační program zaměstnanost
Logo-Ministerstvo práce a socialních věcíHelp-in, o.p.s. v prosinci 2018 uzavřel 4. období realizace projektu „Rodinná asistence v Bruntále“, v rámci kterého poskytujeme sociálně-aktivizační službu pro bruntálské rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Projekt, který jsme zahájili 1. 2. 2017 poběží až do 31.1. 2020.V tomto období jsme spolupracovali s 26 rodinami a 81 dětmi, přičemž za minulé monitorovací období vzrostl počet rodin o 8. U dvou rodin došlo k ukončení spolupráce pro naplnění cíle, což je výsledek, o který při výkonu služby usilujeme, a u 4 rodin byla spolupráce ukončena z důvodu odstěhování.U následující klientky se na začátku spolupráce nastavilo hned několik cílů, které se postupně daří naplňovat. Paní I. službu rodinné asistence využívá již podruhé. Nejprve klientka potřebovala pomoct ve dvou dílčích oblastech, kterými byla péče o děti a řešení složité finanční situace. Na dětech jí velmi záleželo a chtěla, aby se správně rozvíjely. Nebyla si však jistá, že tomu tak skutečně je, a tak se raději obrátila o pomoc na nás. Naši službu využívá mnoho rodin, které péči o potomky stoprocentně nezvládají. Někteří se rodiči stali poprvé a tato zkušenost je pro ně náročnější, než předpokládali. Je skvělé, že v takovém případě myslí na zájmy dítěte a vyhledají asistenci. U jiných klientů obtíže při výchově dětí pramení z nízkého věku samotných rodičů, vnitřní nezralosti, většího počtu dětí a na vině jsou také další faktory.Po zahájení spolupráce s paní I. se tedy cíle soustředily na rozvoj dětí a rodinná asistentka zjistila, že v této oblasti je vše v pořádku, protože děti se vyvíjely v souladu s jejich věkem. Souběžně klientka řešila své finanční problémy.Klientka se na nás podruhé obrátila ve chvíli, kdy se snažila najít si zaměstnání. Protože předtím nikdy nepracovala, svazovaly její odhodlání obavy, jak ze získání zaměstnání, tak z práce samotné. Nedůvěřovala si, a tak zpočátku pouze hovořila o tom, že by si přála pracovat, ale její přání zůstávalo jen v rovině abstraktních plánů. Úkolem rodinné asistentky bylo tedy podpořit a motivovat klientku k tomu, aby si začala důvěřovat a nebála se začít práci hledat. Ta postupně podnikala kroky, aby zakořeněné obavy v sobě překonala. Rodinná asistentka s klientkou vyhledávaly nabídky zaměstnání a rodinná asistentka pak klientku doprovázela při osobním oslovování zaměstnavatelů, kdy se klientka informovala na možná volná pracovní místa. Klientka doprovod a asistenci opravdu uvítala.Postupně si ujasnila, jaké z nabízených pozic by pro ni byly vhodné a jaké nikoli, a přihlásila se na volné místo prodavačky. Toto místo se jí skutečně podařilo získat a zaměstnavatel si klientku velmi chválí a cení si její píle. Tato pozitivní zpětná vazba klientku samozřejmě těší a dále ji motivuje.I přes velké pokroky, kterých klientčina rodina pod vedením rodinné asistentky dosáhla, bude spolupráce i nadále pokračovat, protože existují další cíle, které si klientka stanovila a na které se chce zaměřit.Projekt „Rodinná asistence v Bruntále“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005356, je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.zpět

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál