Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
928
928
Sociální poradna
519
519
Aktuality

Páté období realizace projektu Rodinná asistence v Bruntále
      
Operační program zaměstnanost
Logo-Ministerstvo práce a socialních věcí

Help-in, o.p.s. dne 31. 7. 2019 uzavřel 5. období realizace projektu „Rodinná asistence v Bruntále“, v rámci kterého poskytuje sociálně-aktivizační službu pro bruntálské rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Projekt, který jsme zahájili již 1. 2. 2017, tímto přechází do své závěrečné fáze a bude ukončen k 31. 1. 2020.


V pátém monitorovacím období bylo pokračováno ve spolupráci se stávajícími klienty a také byli osloveni nový zájemci o službu rodinné asistence. V tomto monitorovacím období jsme spolupracovali s 32 rodinami. Celkem bylo uzavřeno 12 nových Smluv o poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a ukončena byla spolupráce s 10 rodinami. U 2 ukončených rodin došlo k naplnění cíle, což je výsledek, o který při výkonu služby usilujeme, a u 6 rodin byla ukončena spolupráce z důvodu odstěhování mimo naši působnost. 2 rodiny byly ukončeny z důvodu formální spolupráce. V monitorovacím období bylo sestaveno celkem 44 individuálních plánů a 38 hodnocení těchto plánů. Od zahájení projektu se nám podařilo naplnit více než 40 hodin u 28 rodin, z toho 4 rodiny v hodnoceném období.


Spolupráce byla navázána s klientem, panem K., který se na službu rodinné asistence obrátil ve velmi složitém životním období, kdy jej nečekaně opustila manželka, která zároveň odešla i od svých dvou malých dětí. Pan K. je biologickým otcem pouze jednoho z nich, ale hned od počátku měl jasno v tom, že domov zajistí oběma dětem bez rozdílu. Jelikož pan K. musel ze dne na den převzít jak chod domácnosti, tak i kompletní péči o děti a stabilizovat domácí rozpočet, oslovil službu rodinné asistence, aby mu pomohla se v nastalé situaci zorientovat.


Na začátku spolupráce byla nastavena hned celá řada cílů, které se postupně daří naplňovat.


Klient a rodinná asistentka nejprve zmapovali finanční situaci rodiny a vyřídili všechny sociální dávky, na které měl pan K. ze zákona nárok. Existovaly dluhy, které vznikly během manželství, a ty chtěl klient prioritně řešit. Pan K. je s dětmi na rodičovské dovolené a aktivně usiluje o zvýšení příjmu rodiny, k čemuž využívá brigádní činnost. Kvůli řešení nepříznivé finanční situace byl zprostředkován kontakt s dluhovou poradkyní, jež s ním vypracovala splátkový kalendář na tento dluh. Jelikož se z bytu musel odstěhovat, asistence se soustředila také na zajištění náhradního bydlení pro tuto tříčlennou rodinu. Ačkoli byl pan K. ve vybavování nového domova značně finančně limitován, i tak se mu podařilo vytvořit útulné a bezpečné prostředí pro sebe a své děti. Ty má zatím klient svěřeny do své výhradní péče a rozpad manželství plánuje řešit žádostí o rozvod.


Tento klient je velmi proaktivní a má jasnou představu o tom, co od služby potřebuje. Ze všech sil se snaží zabezpečit co nejlepší možné podmínky pro své děti, ať už se jedná o vytvoření láskyplného domova, zastoupení role matky u dvou malých dětí a zajištění jejich potřeb a rozvoje. Po této stránce je spolupráce s ním velmi dobrá a jasně daná. Rodinná asistentka nemusí klienta kontrolovat a motivovat, zda nastavené kroky spolupráce skutečně dodržuje.


Rodinná asistentka pro pana K. představuje jistotu, protože mu pomáhá s navigací každodenními problémy otce samoživitele a poskytuje mu neocenitelnou oporu při vyrovnávání se s nečekaným životním zvratem.


S rodinnou asistentkou se intenzivně věnuje rozvoji rodičovských kompetencí, řešení akutních potřeb dětí, zajištění dobrých podmínek a podpory pro jejich vzdělávání, umístění dětí do předškolních a školních zařízení a zprostředkování návazné psychologické péče pro dítě, které se jen obtížně vyrovnává s odchodem matky. Podporu poskytuje rodinná asistentka také panu K. v jeho snaze vyrovnat se s rozpadem manželství a novými zodpovědnostmi, které pro něj z tohoto stavu vyplývají.


I přesto, že se nastavené cíle daří postupně naplňovat, spolupráce tímto nekončí. Dalším cílem je podání žádosti o rozvod, který klient z finančních důvodů i dosavadní vnitřní rezistence nebyl schopen učinit. Rodinná asistentka sepsala žádost o rozvod a majetkové vypořádání a je připravena pomoci klientovi učinit další krok, kterým bude samotné podání a následný doprovod k soudu. Právě kontinuální opora, podpora ve zvládání zátěže a zpětná vazba je tím, co klient na spolupráci velmi oceňuje a bude potřebovat i nadále. Rodinná asistentka je pro něj bezpečným přístavem v chaosu každodenních povinností otce samoživitele. Je pro něj prostředníkem mezi světem úřadů a institucí a pomáhá mu interpretovat potřeby dětí, které pro některé rodiče nemusí být zcela intuitivní. Tato spolupráce funguje skvěle nejen díky vysoké erudici rodinné asistentky, ale poutu důvěry, které se podařilo mezi pracovníkem služby a klientem nastavit.


Projekt „Rodinná asistence v Bruntále“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005356, je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.


zpět

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál