Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Ukončené projekty Pomoc, která nic nestojí
AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
924
924
Sociální poradna
514
514
Aktuality

Dotazníkové šetření na území Bruntálska
 (43438B)
      Bruntálská obecně prospěšná společnost HELP-IN, o.p.s. uskutečnila dotazníkové šetření v regionu své působnosti průzkum mezi osobami, které pečují o osobu blízkou. Jednalo se převážně o motivaci vrátit se na trh práce v kontextu nového systému sociálních služeb.
Prostřednictvím dotazníků, jejichž distribuci a sběr zajišťovaly odbory sociálních věcí městských úřadů v Bruntále, Vrbně pod Pradědem a Městě Albrechticích, bylo osloveno celkem 168 respondentů. Vzhledem k vysoké návratnosti dotazníků (87,5 %) i k celkové míře jejich vyplnění (18 otázek), lze konstatovat, že výsledky mají značnou vypovídací hodnotu.
Z průzkumu bylo zjištěno, že nejpočetnější skupinou, která pečuje, byly ženy ve věku 50-60 let, se středním vzděláním bez maturity. Z osob, o které se pečuje, bylo nejvíce lidí ve věku nad 80 let a následovala skupina zdravotně postižených dětí a mladistvých. Pokud se týkalo účinnosti zákona o sociálních službách, chtěla převážná většina pečujících setrvávat i dále v péči o pečované.
O návrat do zaměstnání mělo zájem 19 respondentů. Z hlediska podmínek, za kterých by se chtěli vrátit do zaměstnání, byla na prvním místě možnost zkráceného pracovního úvazku a dále jen v případě takového zhoršení stavu pečovaného, kdy by byla nutná hospitalizace nebo umístění do některého sociálního zařízení a každodenní péče by tak odpadla. Pouze 9 respondentů uvedlo, že by měli zájem o rekvalifikaci, pokud by současně byla zajištěna potřebná služba pro jejich zdravotně postiženého příbuzného. Deset dotázaných uvedlo, že péče o osobu blízkou byla řešením jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.
V případě situací, kdy osoba, která pečuje, nemůže krátkodobě i dlouhodobě činnost vykonávat, byl zástup ve většině případů zajištěn ostatními příbuznými, část respondentů tuto situaci ještě neřešila. Nutnost pomoci při údržbě domácnosti a osobních věcí pečovaných osob konstatovali všichni účastníci průzkumu, většina z nich ji zajišťuje prostřednictvím zapojení příbuzných, 29 dotazovaných vyslovilo zájem o pomoc při této činnosti. Podobná situace je také při zajištění osobní hygieny a pomoci při použití WC, kdy 38 osob, o které se pečuje, je zcela odkázáno na pomoc jiné osoby, přičemž 24 z nich ji zajišťují pouze pečující osoby, 9 z nich by potřebovalo při těchto úkonech pomoc další osoby a pouze 5 z nich pomoc profesionální služby již využívá. Z problémů, které respondenty nejvíce v současné době trápí, byly nejčastěji uváděny: 1. nemoc a postižení člena rodiny, 2. špatná finanční situace, 3. nedostatek terénních služeb a úlevové péče a 4. vzdělávací systém negarantující rovnoprávný přístup ke vzdělávání.

Závěr výzkumu konstatoval spíše nezájem osob, které pečují vrátit se na trh práce. Dále byla konstatována neochota umístit pečovaného v rezidenčním zařízení sociálních služeb a současně nízká povědomost o právu poptávat odborné sociální služby. Bližší podrobnosti a kompletní záznamy dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.zpět

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál